INSPIRES Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły realizuje projekt pt.Młodość kluczem sukcesu ! dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji : 01.06.2019r. -31.05.2020r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na zmianę lub podjęcie zatrudnienia u 72 os. w wieku 18-29lat(47K/25M) znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej zamieszkujących woj. mazowieckie subregion radomski przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia na podstawie IPD do 05.2020r.